ПРАВОЗНАВСТВО

тести по темах для опрацювання

9 клас Адміністративні правопорушення. Злочини. Кримінальний проступок

9 клас Практичне заняття Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх

9 клас Узагальнення і систематизація знань з теми «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин»

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

тести для опрацювання по темах

10 клас Сталий розвиток. Обмеженість ресурсів. Необхідність раціонального та ефективного використання ресурсів

10 клас Ринкова економіка. Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків

10 клас Економіка домогосподарства. Домашнє господарство як власник і споживач

10 клас Поняття про раціональне споживання. Права споживачів

10 клас Підприємництво. Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.

10 клас Практичне заняття. «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

10 клас Ринок праці. Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

10 клас Практичне заняття. «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

10 клас Лобіювання інтересів та корупція. Поняття лобізму. Сутність корупції.

Кiлькiсть переглядiв: 441

Коментарi