Блог вчителя математики

Презентації

Детективне агенство "Формули зведення"

Морський бій "Ірраціональні рівняння"

Брей-ринг "Вектори у просторі"

Відеоуроки

Збірка уроків за 10 клас

Прямокутна система координат в просторі.

Застосування похідних до знаходження проміжків зростання та спадання

Знаходження відстані між точками в просторі.

Екстремуми функції.

Дослідження функції на екстремум.

Координати середини відрізка.

Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

Рівнянням сфери і площини.

Розв’язування прикладних задач на знаходження найбільшого і найменшого значення фун.

Вектори у просторі.

Застосування похідних до побудови графіків функцій.

Дії над векторами у просторі.

Скалярний добуток векторів.

Геометричні перетворення у просторі (симетрія в координатному просторі)

Рухи. Паралельне перенесення

Тести

Дистанційне навчання (Padlet)

Кiлькiсть переглядiв: 146

Коментарi